Spring naar content

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL)

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) ontwikkelt en evalueert een zorgsystematiek waarmee de groep mensen met hersenletsel tijdig wordt herkend en een passend, systematisch en doelmatig zorgaanbod krijgt. Het doel van het EHL is de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun omgeving te bevorderen door het verkrijgen, toepassen en verspreiden van kennis.

Meer informatie over deze partner?

Caroline van Heugten

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Caroline van Heugten, vertegenwoordiger van EHL in de Hersenletsel Alliantie.

Bekijk onze andere partners

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde.

Hersenz

Hersenz is het samenwerkingsverband van 13 zorgorganisaties, die een behandelprogramma aanbieden en richt zich op de chronische fase, na revalidatie.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland.