Spring naar content

NAH Kennisnetwerk

Er zijn in Nederland ongeveer 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis. Dit om ervoor te zorgen dat mensen met NAH met meer zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Het NAH+ Kenniscentrum richt zich op de kennisontwikkeling rondom de oprichting van de doelgroepexpertisecentra voor NAH+.

Meer informatie over deze partner?

Kitty Jurrius

Voor vragen over deze partner kunt u contact opnemen met Kitty Jurrius, vertegenwoordiger van het NAH kennisnetwerk in de Hersenletsel Alliantie.

  • 088 4697678
  • k.jurrius@windesheim.nl

Bekijk onze andere partners

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen.

Kennisnetwerk CVA Nederland

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft als missie het verbeteren van de afstemming, samenwerking én inhoud in de regionale CVA/NAH zorgnetwerken.

Hersenletsel & Jeugd (HeJ)

HeJ is het landelijk actieprogramma niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren.